Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7321 PEĆI ZA ZAGRIJEVANJE PROSTORIJA, ŠTEDNJACI, REŠETKASTA OGNJIŠTA, KUHINJSKE PEĆI (UKLJUČUJUĆI I SA POMOĆNIM KAZANOM ZA CENTRALNO GRIJANJE), ROŠTILJI, MANGALI, GASNI REŠOI, GRIJAČI TANJIRA I SLIČNI APARATI ZA DOMAĆINSTVO, NEELEKTRIČNI, I NJIHOVI DJELOVI, OD ŽELJEZA ILI ČELIKA:
                       − APARATI ZA KUVANJE I GRIJAČI TANJIRA:
                       − OSTALI APARATI:
  7321 90 00 00 − DJELOVI (RZ11)