Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7320 OPRUGE I LISTOVI ZA OPRUGE, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7320 10 − LISNATE OPRUGE I LISTOVI ZA NJIH:
  7320 20 − SPIRALNE OPRUGE:
  7320 90 − OSTALE: