Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7319 IGLE ZA ŠIVENJE, IGLE ZA PLETENJE, TUPE IGLE, IGLE ZA KUKIČANJE, IGLE ZA VEZENJE I SLIČNI PROIZVODI, ZA UPOTREBU U RUCI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA; SIGURNOSNE I DRUGE IGLE, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTE ILI NEOBUHVAĆENE:
  7319 40 00 00 − SIGURNOSNE IGLE I OSTALE IGLE (RZ11)
  7319 90 − OSTALO: