Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7317 00 EKSERI, KLINCI, EKSERČIĆI ZA CRTAĆE TABLE, VALOVITI EKSERI, ZAŠILJENI KRAMPONI (OSIM ONIH IZ TAR,BROJA 8305) I SLIČNI PREDMETI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, SA ILI BEZ GLAVE OD DRUGOG MATERIJALA, ALI ISKLJUČUJUĆI TAKVE PROIZVODE SA GLAVOM OD BAKRA:
                       − OD HLADNO PRESOVANE ŽICE:
  7317 00 80 00 − OSTALO (RZ11)