Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7315 LANCI I NJIHOVI DJELOVI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
                       − ZGLOBNO-ČLANKASTI LANCI I NJIHOVI DJELOVI:
  7315 20 00 00 − LANCI PROTIV KLIZANJA (RZ11)
                       − OSTALI LANCI:
  7315 90 00 00 − OSTALI DJELOVI (RZ11)