Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7314 TKANINE (UKLJUČUJUĆI BESKONAČNE TRAKE, REŠETKE, MREŽE I OGRADE, OD GVOZDENE ILI ČELIČNE ŽICE; REŠETKE DOBIJENE PRESIJACANJEM I RAZVLAČENJEM JEDNOG KOMADA LIMA ILI TRAKE) OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
                       − TKANI PROIZVODI:
  7314 20 − REŠETKE, MREŽE I OGRADE, ZAVARENE NA MJESTIMA UKRŠTANJA, OD ŽICE MAKSIMALNE DIMENZIJE POPREČNOG PRESJEKA OD 3 MM ILI VEĆEG I KOJI IMAJU OTVORE VELIČINE 100 CM2 ILI VEĆE:
                       − OSTALE REŠETKE, MREŽE I OGRADE, ZAVARENE NA MJESTIMA UKRŠTANJA:
                       − OSTALE REŠETKE, MREŽE I OGRADE, OD ŽICE:
  7314 50 00 00 − REŠETKE DOBIJENE PRESIJACANJEM I RAZVLAČENJEM JEDNOG KOMADA LIMA ILI TRAKE (RZ11)