Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7310 TANKOVI, BURAD, BAČVE, LIMENE KUTIJE I SLIČNI KONTEJNERI, ZA BILO KOJI MATERIJAL (OSIM KOMPRIMOVANIH ILI TEČNIH GASOVA), OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, ZAPREMINE DO 300 L, SA ILI BEZ OBLOGE ILI TOPLOTNE IZOLACIJE, ALI NEOPREMLJENI MEHANIČKIM ILI TERMIČKIM UREĐAJIMA:
  7310 10 00 00 − ZAPREMINE 50 L I VIŠE (DN11) (RZ11)
                       − ZAPREMINE MANJE OD 50 L: