Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7308 KONSTRUKCIJE (OSIM MONTAŽNIH ZGRADA IZ TAR, BROJA 9406) I DJELOVI KONSTRUKCIJA (NPR,: MOSTOVI I SEKCIJE MOSTOVA, VRATA ZA USTAVE, TORNJEVI, REŠETKASTI STUBOVI, KROVOVI, KROVNI KOSTURI, VRATA I PROZORI I OKVIRI ZA NJIH, PRAGOVI ZA VRATA, ROLOI I OGRADE), LIMOVI OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, ŠIPKE, PROFILI, CIJEVI I SLIČNO PRIPREMLJENI ZA UPOTREBU U KONSTRUKCIJAMA:
  7308 10 00 00 − MOSTOVI I SEKCIJE MOSTOVA (RZ11)
  7308 20 00 00 − TORNJEVI I REŠETKASTI STUBOVI (RZ11)
  7308 30 00 00 − VRATA, PROZORI I OKVIRI ZA NJIH I PRAGOVI ZA VRATA (RZ11)
  7308 40 00 00 − ELEMENTI ZA SKELE, OPLATU, PODUPIRANJE I JAMSKO PODUPIRANJE (RZ11)
  7308 90 − OSTALO: