Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7305 OSTALE CIJEVI (NPR,: ZAVARENE, ZAKOVANE ILI ZATVORENE NA SLIČAN NAČIN) KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA, ČIJI SPOLJAŠNJI PREČNIK PRELAZI 406,4 MM, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
                       − CIJEVI ZA NAFTOVODE ILI GASOVODE:
  7305 20 00 00 − ZAŠTITNE CIJEVI ('CASING'), KOJE SE KORISTE PRI BUŠENJU ZA DOBIJANJE NAFTE ILI GASA (RZ11)
                       − OSTALE, ZAVARENE:
  7305 90 00 00 − OSTALE (RZ11)