Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7304 CIJEVI I ŠUPLJI PROFILI, BEŠAVNI, OD GVOŽĐA (OSIM OD LIVENOG GVOŽĐA) ILI ČELIKA:
                       − CIJEVI ZA NAFTOVODE ILI GASOVODE:
                       − ZAŠTITNE CIJEVI ('CASING'), PROIZVODNE CIJEVI ('TUBING') I BUŠAČE ŠIPKE, KOJE SE KORISTE PRI BUŠENJU ZA DOBIJANJE NAFTE ILI GASA:
                       − OSTALE, KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA, OD GVOŽĐA ILI NELEGIRANOG ČELIKA:
                       − OSTALE, KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA, OD NERĐAJUĆEG ČELIKA:
                       − OSTALE, KRUŽNOG POPREČNOG PRESJEKA, OD DRUGIH LEGIRANIH ČELIKA:
  7304 90 00 00 − OSTALE (DN11) (RZ11)