Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7303 00 CIJEVI I ŠUPLJI PROFILI, OD LIVENOG GVOŽĐA:
  7303 00 10 00 − ZA SISTEME POD PRITISKOM (RZ11)
  7303 00 90 00 − OSTALE (RZ11)