Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7302 MATERIJAL ZA IZGRADNJU ŽELJEZNIČKIH I TRAMVAJSKIH KOLOSJEKA, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA: ŠINE, ŠINE VOĐICE I NAZUBLJENE ŠINE, SKRETNIČKI JEZIČCI, SRCIŠTA, POTEZNE MOTKE I DRUGI DJELOVI SKRETNICA, PRAGOVI, VEZICE, ŠINSKE STOLICE, KLINOVI ŠINSKIH STOLICA, PODLOŽNE PLOČE, ELASTIČNI PRITISKAČI, UPORNE PLOČICE, MOTKE ZA SPAJANJE I DRUGI DJELOVI POSEBNO KONSTRUISANI ZA POSTAVLJANJE, SPAJANJE I PRIČVRŠĆIVANJE ŠINA:
  7302 10 − ŠINE:
  7302 30 00 00 − SKRETNIČKI JEZIČCI, SRCIŠTA, POTEZNE MOTKE I DRUGI DJELOVI SKRETNICA (RZ11)
  7302 40 00 00 − VEZICE I PODLOŽNE PLOČICE (RZ11)
  7302 90 00 00 − OSTALO (RZ11)