Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 72 - GVOŽĐE I ČELIK
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
                       I, PROIZVODI U PRIMARNIM OBLICIMA, GRANULAMA ILI U PRAHU
  7201 SIROVO GVOŽĐE I MANGANOVO (OGLEDALASTO) GVOŽĐE U BLOKOVIMA I DRUGIM PRIMARNIM OBLICIMA:
  7202 FEROLEGURE:
  7203 PROIZVODI OD GVOŽĐA DOBIJENI DIREKTNOM REDUKCIJOM RUDE GVOŽĐA I OSTALI SUNĐERASTI PROIZVODI OD GVOŽĐA, U KOMADIMA, PELETAMA ILI SLIČNIM OBLICIMA: GVOŽĐE MINIMALNE ČISTOĆE 99,94% PO MASI, U KOMADIMA, PELETIMA ILI SLIČNIM OBLICIMA:
  7204 OTPACI I OSTACI OD GVOŽĐA ILI ČELIKA; OTPADNI INGOTI, SLABOVI I DR, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, ZA PRETAPANJE:
  7205 GRANULE I PRAH, OD SIROVOG GVOŽĐA, MANGANOVOG OGLEDALASTOG GVOŽĐA, GVOŽĐA ILI ČELIKA:
                       II GVOŽĐE I NELEGIRANI ČELIK
  7206 GVOŽĐE I NELEGIRANI ČELIK, U INGOTIMA ILI DRUGIM PRIMARNIM OBLICIMA (NE UKLJUČUJUĆI GVOŽĐE IZ TAR, BROJA 7203):
  7207 POLUPROIZVODI OD GVOŽĐA ILI NELEGIRANOG ČELIKA:
  7208 TOPLO VALJANI PLJOSNATI PROIZVODI OD GVOŽĐA ILI NELEGIRANOG ČELIKA, ŠIRINE 600 MM ILI VEĆE, NEPLATIRANI I NEPREVUČENI:
  7209 PLJOSNATI VALJANI PROIZVODI, OD GVOŽĐA ILI NELEGIRANOG ČELIKA, ŠIRINE 600 MM I VEĆE, SAMO HLADNO VALJANI (HLADNO REDUKOVANI), NEPLATIRANI I NEPREVUČENI:
  7210 PLJOSNATI VALJANI PROIZVODI OD GVOŽĐA ILI NELEGIRANOG ČELIKA, ŠIRINE 600 MM ILI VEĆE, PLATIRANI ILI PREVUČENI:
  7211 PLJOSNATI VALJANI PROIZVODI OD GVOŽĐA ILI NELEGIRANOG ČELIKA, ŠIRINE MANJE OD 600 MM, NEPLATIRANI I NEPREVUČENI:
  7212 PLJOSNATI VALJANI PROIZVODI OD GVOŽĐA ILI NELEGIRANOG ČELIKA ŠIRINE MANJE OD 600 MM, PLATIRANI ILI PREVUČENI:
  7213 TOPLO VALJANA ŽICA U KOTUROVIMA, OD GVOŽĐA ILI NELEGIRANOG ČELIKA:
  7214 ŠIPKE OD GVOŽĐA ILI NELEGIRANOG ČELIKA, SAMO KOVANE, TOPLO VALJANE, TOPLO VUČENE ILI TOPLO EKSTRUDIRANE, UKLJUČUJUĆI ONE KOJE SU USUKANE POSLE VALJANJA:
  7215 OSTALE ŠIPKE OD GVOŽĐA ILI NELEGIRANOG ČELIKA:
  7216 PROFILI OD GVOŽĐA ILI NELEGIRANOG ČELIKA:
  7217 HLADNO DOBIJENA ŽICA OD GVOŽĐA ILI NELEGIRANOG ČELIKA:
                       III, NERĐAJUĆI ČELIK
  7218 NERĐAJUĆI ČELIK U INGOTIMA I DRUGIM PRIMARNIM OBLICIMA; POLUPROIZVODI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA:
  7219 PLJOSNATI VALJANI PROIZVODI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA, ŠIRINE OD 600 MM I VEĆE:
  7220 PLJOSNATI VALJANI PROIZVODI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA ŠIRINE MANJE OD 600 MM:
  7221 00 TOPLO VALJANA ŽICA U KOTUROVIMA, OD NERĐAJUĆEG ČELIKA:
  7222 ŠIPKE I PROFILI, OD NERĐAJUĆEG ČELIKA:
  7223 00 HLADNO DOBIJENA ŽICA, OD NERĐAJUĆEG ČELIKA:
                       IV, OSTALI LEGIRANI ČELICI, ŠUPLJI ČELIK ZA BUŠAĆE ŠIPKE OD LEGIRANOG ILI NELEGIRANOG ČELIKA
  7224 OSTALI LEGIRANI ČELICI U INGOTIMA ILI DRUGIM PRIMARNIM OBLICIMA; POLUPROIZVODI OD OSTALIH LEGIRANIH ČELIKA:
  7225 PLJOSNATI VALJANI PROIZVODI OD OSTALIH LEGIRANIH ČELIKA, ŠIRINE 600 MM I VEĆE:
  7226 PLJOSNATI VALJANI PROIZVODI OD OSTALIH LEGIRANIH ČELIKA, ŠIRINE MANJE OD 600 MM:
  7227 TOPLO VALJANA ŽICA, U KOTUROVIMA, OD OSTALIH LEGIRANIH ČELIKA:
  7228 ŠIPKE I PROFILI, OD OSTALIH LEGIRANIH ČELIKA; ŠUPLJI ČELIK ZA BUŠAČE ŠIPKE, OD LEGIRANIH ILI NELEGIRANIH ČELIKA:
  7229 HLADNO DOBIJENA ŽICA OD OSTALIH LEGIRANIH ČELIKA: