Carinska tarifa

  ODJELJAK XIV - PRIRODNI ILI KULTIVISANI BISERI, DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENJE, PLEMENITI METALI, METALI PLATIRANI PLEMENITIM METALIMA, I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE NAKITA; METALNI NOVAC
  GLAVA 71 - PRIRODNI ILI KULTIVISANI BISERI, DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENJE, PLEMENITI METALI, METALI PLATIRANI PLEMENITIM METALIMA, I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE NAKITA; METALNI NOVAC
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
                       I, PRIRODNI ILI KULTIVISANI BISERI I DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENJE
  7101 BISERI, PRIRODNI I KULTIVISANI, OBRAĐENI ILI NEOBRAĐENI, NESORTIRANI, SORTIRANI ALI NENANIZANI, NEMONTIRANI ILI NEUGLAVLJENI; BISERI, PRIRODNI ILI KULTIVISANI, PRIVREMENO NANIZANI RADI LAKŠEG TRANSPORTA:
  7102 DIJAMANTI, NEOBRAĐENI ILI OBRAĐENI, ALI NEMONTIRANI NITI UGLAVLJENI:
  7103 DRAGO KAMENJE (OSIM DIJAMANATA) I POLUDRAGO KAMENJE, NEOBRAĐENO ILI OBRAĐENO, NESORTIRANO NITI UGLAVLJENO; NESORTIRANO DRAGO KAMENJE (OSIM DIJAMANATA) I POLUDRAGO KAMENJE PRIVREMENO NANIZANO RADI LAKŠEG TRANSPORTA:
  7104 SINTETIČKO ILI REKONSTITUISANO DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENJE, OBRAĐENO ILI NEOBRAĐENO, NESORTIRANO ILI SORTIRANO, ALI NENANIZANO, NEMONTIRANO, NEUGLAVLJENO; NESORTIRANO SINTETIČKO ILI REKONSTITUISANO DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENJE, PRIVREMENO NANIZANO RADI LAKŠEG TRANSPORTA:
  7105 PRAŠINA I PRAH OD PRIRODNOG ILI SINTETIČKOG DRAGOG ILI POLUDRAGOG KAMENJA:
                       II PLEMENITI METALI I METALI PLATIRANI PLEMENITIM METALIMA
  7106 SREBRO (UKLJUČUJUĆI SREBRO POZLAĆENO ILI PLATINIRANO) NEOBRAĐENO-SIROVO ILI U OBLIKU POLUPROIZVODA ILI PRAHA:
  7107 00 00 00 PROSTI METALI PLATIRANI SREBROM, NEOBRAĐENI, ILI U OBLIKU POLUPROIZVODA
  7108 ZLATO (UKLJUČUJUĆI PLATINIRANO) NEOBRAĐENO ILI U OBLIKU POLUPROIZVODA ILI U OBLIKU PRAHA:
  7109 00 00 00 PROSTI METALI ILI SREBRO, PLATIRANI ZLATOM, NEOBRAĐENI ILI U OBLIKU POLUPROIZVODA
  7110 PLATINA, NEOBRAĐENA, ILI U OBLIKU POLUPROIZVODA ILI U PRAHU:
  7111 00 00 00 PROSTI METALI, SREBRO ILI ZLATO, PLATIRANI PLATINOM, NEOBRAĐENI, ILI U OBLIKU POLUPROIZVODA
  7112 OTPACI I OSTACI OD PLEMENITIH METALA ILI OD METALA PLATIRANIH PLEMENITIM METALOM; OSTALI OSTACI I OTPACI KOJI SADRŽE PLEMENITE METALE ILI JEDINJENJA PLEMENITIH METALA, ONIH VRSTA KOJE SE UGLAVNOM UPOTREBLJAVAJU ZA PONOVNO DOBIJANJE PLEMENITIH METALA OSIM PROIZVODA IZ TAR. BR. 8549:
                       III NAKIT, ZLATARSKI, KUJUNDŽIJSKI I OSTALI PREDMETI
  7113 NAKIT I DJELOVI NAKITA OD PLEMENITIH METALA ILI OD METALA PLATIRANIH PLEMENITIM METALIMA:
  7114 PREDMETI ZLATARSTVA ILI KUJUNDŽIJSTVA I NJIHOVI DJELOVI, OD PLEMENITIH METALA ILI OD METALA PLATIRANIH PLEMENITIM METALIMA: (DN11)
  7115 OSTALI PREDMETI OD PLEMENITIH METALA ILI OD METALA PLATIRANIH PLEMENITIM METALIMA:
  7116 PREDMETI OD PRIRODNIH ILI KULTIVISANIH BISERA, DRAGOG ILI POLUDRAGOG KAMENJA (PRIRODNOG, SINTETIČKOG ILI REKONSTITUISANOG):
  7117 IMITACIJA NAKITA:
  7118 METALNI NOVAC: