Carinska tarifa

  ODJELJAK XIII - PROIZVODI OD KAMENA, GIPSA, CEMENTA, AZBESTA, BETONA, LISKUNA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I PROIZVODI OD STAKLA
  GLAVA 70 - STAKLO I PROIZVODI OD STAKLA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7001 00 STAKLENI KRŠ I OSTALI OTPACI I OSTACI OD STAKLA, OSIM OD STAKLA IZ KATODNIH CIJEVI I DRUGOG AKTIVIRANOG STAKLA IZ TARIFNOG BROJA 8549; STAKLO U MASI:
  7002 STAKLO U OBLIKU KUGLI (OSIM KUGLICA IZ TAR,BROJA 7018), ŠIPKE ILI CIJEVI, NEOBRAĐENI:
  7003 LIVENO ILI VALJANO STAKLO, U OBLIKU LISTOVA, PLOČA ILI PROFILA, SA ILI BEZ SLOJA ZA APSORPCIJU, REFLEKSIJU ILI NEREFLEKSIJU, ALI DRUGAČIJE NEOBRAĐENO:
  7004 VUČENO ILI DUVANO STAKLO U OBLIKU LISTOVA ILI PLOČA, SA ILI BEZ SLOJA ZA APSORPCIJU, REFLEKSIJU ILI NEREFLEKSIJU, ALI DRUGAČIJE NEOBRAĐENO:
  7005 FLOAT STAKLO I POVRŠINSKI BRUŠENO ILI POLIRANO STAKLO, U OBLIKU LISTOVA ILI PLOČA, SA ILI BEZ SLOJA ZA APSORPCIJU, REFLEKSIJU ILI NEREFLEKSIJU, ALI DRUGAČIJE NEOBRAĐENO:
  7006 00 STAKLO IZ TAR, BROJEVA 7003, 7004 ILI 7005, SAVIJENO, SA OBRAĐENIM IVICAMA, GRAVIRANO, BUŠENO, EMAJLIRANO ILI DRUGAČIJE OBRAĐENO, ALI NEUOKVIRENO NITI SPOJENO SA DRUGIM MATERIJALIMA:
  7007 SIGURNOSNO STAKLO, OD KALJENOG ILI SLOJEVITOG STAKLA:
  7008 00 VIŠEZIDNI PANEL ELEMENTI ZA IZOLACIJU, OD STAKLA:
  7009 OGLEDALA OD STAKLA, URAMLJENA ILI NEURAMLJENA, UKLJUČUJUĆI I RETROVIZORE:
  7010 BALONI, BOCE, TEGLE, LONCI, FIOLE, AMPULE I OSTALI KONTEJNERI, OD STAKLA, ZA TRANSPORT ILI PAKOVANJE ROBE; TEGLE OD STAKLA ZA KONZERVIRANJE, ČEPOVI, POKLOPCI I OSTALI ZATVARAČI OD STAKLA:
  7011 STAKLENI OMOTAČI (UKLJUČUJUĆI BALONE I CIJEVI), OTVORENI I NJIHOVI STAKLENI DJELOVI BEZ FITINGA, ZA ELEKTRIČNE SIJALICE I OSTALE IZVORE SVJETLOSTI, KATODNE CIJEVI ILI SLIČNO:
  7013 PROIZVODI OD STAKLA VRSTA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA STOLOM, U KUHINJI, ZA TOALETNE SVRHE, U KANCELARIJAMA, ZA UNUTRAŠNJU DEKORACIJU ILI SLIČNE SVRHE (OSIM ONIH IZ TAR,BROJA 7010 ILI 7018):
  7014 00 00 00 PROIZVODI OD STAKLA ZA SIGNALIZACIJU I OPTIČKI DJELOVI OD STAKLA (OSIM ONIH IZ TAR,BROJA 7015), OPTIČKI NEOBRAĐENI (DN11) (UHU1)
  7015 STAKLA ZA ČASOVNIKE I SLIČNA STAKLA, STAKLA ZA NEKOREKTIVNE I KOREKTIVNE NAOČARE, ISKRIVLJENA, SAVIJENA, IZDUBLJENA I SLIČNO OBRAĐENA, OPTIČKI NEOBRAĐENA; IZDUBLJENA SFERNA STAKLA I SEGMENTI ZA PROIZVODNJU TAKVIH STAKALA:
  7016 BLOKOVI, CIGLE, KOCKE, PLOČICE I OSTALI PROIZVODI OD PRESOVANOG ILI LIVENOG STAKLA, ARMIRANI ILI NEARMIRANI, KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U GRAĐEVINARSTVU; STAKLENE KOCKICE I OSTALA SITNA STAKLENA ROBA NA PODLOZI ILI BEZ PODLOGE ZA MOZAIK ILI SLIČNE UKRASNE SVRHE; UMJETNIČKI OSTAKLJENE POVRŠINE (“VITRAŽI”) I SLIČNO; MULTICELULARNO ILI PJENASTO STAKLO U OBLIKU BLOKOVA, PANELA, PLOČA ILI SLIČNIH OBLIKA:
  7017 PROIZVODI OD STAKLA ZA LABORATORIJSKE, HIGIJENSKE ILI FARMACEUTSKE SVRHE, GRADUISANI ILI NEGRADUISANI, BAŽDARENI ILI NEBAŽDARENI:
  7018 PERLE OD STAKLA, IMITACIJA BISERA, IMITACIJA DRAGOG ILI POLUDRAGOG KAMENJA I SLIČNA SITNA STAKLENA ROBA I PREDMETI OD TIH PROIZVODA, OSIM IMITACIJE NAKITA, OČI OD STAKLA, OSIM PROTETIČKIH PREDMETA; STATUETE I OSTALI UKRASI OD STAKLA IZRAĐENI NA DUVALJKAMA, OSIM IMITACIJENAKITA; STAKLENE KUGLICE PREČNIKA NE PREKO 1 MM:
  7019 STAKLENA VLAKNA (UKLJUČUJUĆI STAKLENU VUNU) I PROIZVODI OD NJIH (NPR. PREDIVO,ROVING, TKANINE):
  7020 00 OSTALI PROIZVODI OD STAKLA: