Carinska tarifa

  ODJELJAK XIII - PROIZVODI OD KAMENA, GIPSA, CEMENTA, AZBESTA, BETONA, LISKUNA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I PROIZVODI OD STAKLA
  GLAVA 69 - KERAMIČKI PROIZVODI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
                       I, PROIZVODI OD SILIKATNOG FOSILNOG BRAŠNA I OD SLIČNIH SILIKATNIH ZEMLJI I VATROSTALNI PROIZVODI
  6901 00 00 00 OPEKE, BLOKOVI, PLOČICE I OSTALI KERAMIČKI PROIZVODI OD SILIKATNOG FOSILNOG BRAŠNA (NPR,, OD KISELGURA, TRIPOLITA ILI DIATOMITA) ILI OD SLIČNIH SILIKATNIH ZEMLJI (RZ11)
  6902 VATROSTALNE OPEKE, BLOKOVI, PLOČICE I SLIČNI VATROSTALNI KERAMIČKI PROIZVODI ZA UGRADNJU, OSIM ONIH OD SILIKATNOG FOSILNOG BRAŠNA ILI OD SLIČNIH SILIKATNIH ZEMLJI:
  6903 OSTALI VATROSTALNI KERAMIČKI PROIZVODI (NPR.: RETORTE, TOPIONIČKI LONCI, TAVE, MLAZNICE,IZLIVNICI, ČEPOVI, PODLOGE, KUPELE, CIJEVI, OBLOGE ŠIPKE I KLIZNE KAPIJE), OSIM OD SILIKATNOG FOSILNOG BRAŠNA ILI OD SLIČNE SILIKATNE ZEMLJE:
                       II, OSTALI KERAMIČKI PROIZVODI
  6904 KERAMIČKE ZIDARSKE OPEKE, BLOKOVI ZA PODOVE, BLOKOVI, NOSAČI I SLIČNO:
  6905 CRIJEPOVI, DIMNJACI, POKLOPCI ZA DIMNJAKE, CIJEVI ZA DIMNJAKE , ARHITEKTONSKI UKRASI I OSTALI GRAĐEVINSKI KERAMIČKI PROIZVODI:
  6906 00 00 00 KERAMIČKE CIJEVI, ODVODI, OLUCI I PRIBOR ZA CIJEVI (RZ11) (FS20)
  6907 KERAMIČKE PLOČICE ZA POPLOČAVANJE I OBLAGANJE; KERAMIČKE KOCKICE ZA MOZAIK I SLIČNO NA PODLOZI ILI BEZ PODLOGE; KERAMIKA ZA ZAVRŠNU OBRADU:
  6909 KERAMIČKI PROIZVODI ZA LABORATORIJSKU, HEMIJSKU ILI OSTALU TEHNIČKU UPOTREBU; KERAMIČKA KORITA, KADE I SLIČNI SUDOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U POLJOPRIVREDI; KERAMIČKI LONCI, TEGLE I SLIČNI PROIZVODI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA TRANSPORT ILI PAKOVANJE ROBE:
  6910 SUDOPERE, LAVABOI, STUBOVI ZA LAVABOE, KADE, BIDEI, KLOZETSKE ŠOLJE, VODOKOTLIĆI, PISOARI I SLIČNI PROIZVODI:
  6911 STONO POSUĐE, KUHINJSKO POSUĐE, OSTALI PREDMETI ZA DOMAĆINSTVO ILI TOALETNU UPOTREBU, OD PORCELANA:
  6912 00 KERAMIČKO STONO I KUHINJSKO POSUĐE, OSTALI PREDMETI ZA DOMAĆINSTVO I TOALETNU UPOTREBU OD KERAMIKE, OSIM OD PORCELANA:
  6913 STATUETE I OSTALI UKRASNI PROIZVODI OD KERAMIKE:
  6914 OSTALI PROIZVODI OD KERAMIKE: