Carinska tarifa

  ODJELJAK XII - OBUĆA, ŠEŠIRI, KAPE I OSTALE POKRIVKE ZA GLAVU, KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DJELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; VJEŠTAČKO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LjUDSKE KOSE
  GLAVA 67 - PERJE I PAPERJE, PREPARIRANO I PROIZVODI IZRAĐENI OD PERJA I PAPERJA; VJEŠTAČKO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6701 00 00 00 KOŽE I DRUGI DJELOVI PTICA, SA NJIHOVIM PERJEM I PAPERJEM, PERJE, DJELOVI PERJA, PAPERJE I PROIZVODI OD NJIH (OSIM PROIZVODA IZ TAR, BROJA 0505 I OBRAĐENIH BADRLJICA I PERJA) (VT11) (CITES)
  6702 VJEŠTAČKO CVIJEĆE, LIŠĆE I PLODOVI I NJIHOVI DJELOVI; PROIZVODI IZRAĐENI OD VJEŠTAČKOG CVIJEĆA, LIŠĆA ILI PLODOVA:
  6703 00 00 00 LJUDSKA KOSA, UREĐENA, ISTANJENA, BIJELJENA ILI DRUKČIJE OBRAĐENA; VUNA, DLAKA ILI OSTALI TEKSTILNI MATERIJAL, PRIPREMLJENI ZA UPOTREBU U IZRADI PERIKA ILI SLIČNIH PROIZVODA
  6704 PERIKE, LAŽNE BRADE, OBRVE, TREPAVICE, KIKE I SLIČNO OD LJUDSKE KOSE, ŽIVOTINJSKE DLAKE ILI OD TEKSTILNIH MATERIJALA; PROIZVODI OD LJUDSKE KOSE NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI: