Carinska tarifa

  ODJELJAK XII - OBUĆA, ŠEŠIRI, KAPE I OSTALE POKRIVKE ZA GLAVU, KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DJELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; VJEŠTAČKO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LjUDSKE KOSE
  GLAVA 66 - KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI, ŠTAPOVI-STOLICE, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DJELOVI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6601 KIŠOBRANI I SUNCOBRANI (UKLJUČUJUĆI ŠTAPOVE-KIŠOBRANE, VRTNE KIŠOBRANE I SLIČNE KIŠOBRANE):
  6602 00 00 00 ŠTAPOVI, ŠTAPOVI-STOLICE, BIČEVI, KORBAČI I SL, (CITES)
  6603 DJELOVI, UKRASI I PRIBOR PROIZVODA IZ TAR, BROJA 6601 ILI 6602: