Carinska tarifa

  ODJELJAK XII - OBUĆA, ŠEŠIRI, KAPE I OSTALE POKRIVKE ZA GLAVU, KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DJELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; VJEŠTAČKO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LjUDSKE KOSE
  GLAVA 64 - OBUĆA, KAMAŠNE I SLIČNI PROIZVODI; DJELOVI TIH PROIZVODA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6401 NEPROMOČIVA OBUĆA SA ĐONOVIMA I LICEM (GORNJIŠTEM), OD KAUČUKA, GUME ILI PLASTIČNE MASE, ČIJE LICE NIJE PRIČVRŠĆENO ZA ĐON NITI SPOJENO S NJIM UŠIVANJEM, ZAKIVANJEM ZAKIVCIMA ILI EKSERIMA, POMOĆU VIJAKA, ČEPOVA ILI SLIČNIM POSTUPCIMA:
  6402 OSTALA OBUĆA SA ĐONOVIMA I LICEM (GORNJIŠTEM), OD KAUČUKA, GUME ILI PLASTIČNE MASE:
  6403 OBUĆA SA ĐONOVIMA OD KAUČUKA, GUME, PLASTIČNE MASE, KOŽE ILI VJEŠTAČKE KOŽE I LICEM (GORNJIŠTEM), OD KOŽE:
  6404 OBUĆA SA ĐONOVIMA OD KAUČUKA, GUME, PLASTIČNE MASE, OD KOŽE ILI VJEŠTAČKE KOŽE I LICEM (GORNJIŠTEM) OD TEKSTILNIH MATERIJALA:
  6405 OSTALA OBUĆA:
  6406 DJELOVI OBUĆE (UKLJUČUJUĆI GORNJIŠTA KOJA SU SPOJENA ILI NESPOJENA SA UNUTRAŠNJIM ĐONOVIMA); ULOŠCI ZA OBUĆU, UMECI ZA PETE I SLIČNI PROIZVODI; KAMAŠNE, UVIJAČE I SLIČNI PROIZVODI I NJIHOVI DJELOVI: