Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 63 - OSTALI GOTOVI PROIZVODI OD TEKSTILA; SETOVI; IZNOŠENA, DOTRAJALA ODJEĆA I DOTRAJALI PROIZVODI OD TEKSTILA; KRPE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
                       I, OSTALI GOTOVI PROIZVODI OD TEKSTILA
  6301 ĆEBAD I SLIČNI POKRIVAČI:
  6302 POSTELJNO, STONO, TOALETNO I KUHINJSKO RUBLJE:
  6303 ZAVJESE (UKLJUČUJUĆI DRAPERIJE) I UNUTRAŠNJE PLATNENE ROLETNE, KRATKE UKRASNE DRAPERIJE ZA PROZORE ILI KREVETE:
  6304 OSTALI PROIZVODI ZA UNUTRAŠNJE OPREMANJE, ISKLJUČUJUĆI PROIZVODE IZ TAR, BROJA 9404:
  6305 VREĆE I VREĆICE ZA PAKOVANJE ROBE:
  6306 CERADE, NADSTREŠNICE I TENDE ZA SUNCE; ŠATORI ( UKLJUČUJUĆI PRIVREMENE NADSTREŠNICE I SLIČNE PROIZVODE); JEDRA (ZA PLOVILA, DASKE ZA JEDRENJE ILI SUVOZEMNA VOZILA); PROIZVODI ZA KAMPOVANJE:
  6307 OSTALI GOTOVI PROIZVODI, UKLJUČUJUĆI MODNE KROJEVE ZA ODJEĆU:
                       II, SETOVI
  6308 00 00 00 SETOVI KOJI SE SASTOJE OD KOMADA TKANINE I PREDIVA SA PRIBOROM ILI BEZ PRIBORA, ZA IZRADU PROSTIRKI, TAPISERIJA, VEZENIH STOLNJAKA I SALVETA ILI SLIČNIH PROIZVODA OD TEKSTILA, PRIPREMLJENI U PAKOVANJIMA ZA PRODAJU NA MALO
                       III, IZNOŠENA-DOTRAJALA ODJEĆA I DOTRAJALI PROIZVODI OD TEKSTILA; KRPE
  6309 00 00 00 IZNOŠENA-DOTRAJALA ODJEĆA I DRUGI DOTRAJALI PROIZVODI OD TEKSTILA
  6310 KRPE, KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI, NOVI ILI UPOTREBLJAVANI, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE OD KANAPA, UŽADI, KONOPACA I KABLOVA, U OBLIKU OTPADAKA ILI NEUPOTREBLJIVIH PROIZVODA, OD TEKSTILNIH MATERIJALA: