Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 61 - ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6117 OSTALI GOTOV PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETEN ILI KUKIČAN; PLETENI ILI KUKIČANI DJELOVI ODJEĆE ILI PRIBOR ZA ODJEĆU:
  6117 10 00 00 − ŠALOVI, EŠARPE, MARAME, ŠAMIJE, VELOVI I SLIČNI PROIZVODI (CITES)
  6117 80 − OSTALI PRIBOR:
  6117 90 00 00 − DJELOVI