Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 61 - ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6111 ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, ZA BEBE, PLETENI ILI KUKIČANI:
  6111 20 − OD PAMUKA:
  6111 30 − OD SINTETIČKIH VLAKANA:
  6111 90 − OD OSTALIH TEKSTILNIH MATERIJALA