Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 61 - ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6110 DŽEMPERI SA ILI BEZ ZAKOPČAVANJA, PULOVERI, PRSLUCI I SLIČNI PROIZVODI, PLETENI ILI KUKIČANI:
                       − OD VUNE ILI FINE ŽIVOTINJSKE DLAKE:
  6110 20 − OD PAMUKA:
  6110 30 − OD VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH VLAKANA:
  6110 90 − OD OSTALIH TEKSTILNIH MATERIJALA: