Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 61 - ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6109 POTKOŠULJE I MAJICE, PLETENE ILI KUKIČANE:
  6109 10 00 00 − OD PAMUKA
  6109 90 − OD OSTALIH TEKSTILNIH MATERIJALA: