Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 61 - ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6107 GAĆE, SPAVAĆICE, PIDŽAME, KUPAĆI OGRTAČI, KUĆNI OGRTAČI I SLIČNI PROIZVODI ZA MUŠKARCE ILI DJEČAKE, PLETENI ILI KUKIČANI:
                       − GAĆE:
                       − SPAVAĆICE I PIDŽAME:
                       − OSTALO: