Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 61 - ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6105 KOŠULJE ZA MUŠKARCE ILI DJEČAKE, PLETENE ILI KUKIČANE:
  6105 10 00 00 − OD PAMUKA
  6105 20 − OD VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH VLAKANA:
  6105 90 − OD OSTALIH TEKSTILNIH MATERIJALA: