Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 61 - ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6103 ODIJELA, KOMPLETI, JAKNE I SAKOI, PANTALONE, PANTALONE SA PLASTRONOM I NARAMENICAMA, BRIDŽ-PANTALONE I ŠORCEVI (OSIM KUPAĆIH GAĆA) ZA MUŠKARCE I DJEČAKE, PLETENI ILI KUKIČANI:
  6103 10 − ODIJELA:
                       − KOMPLETI:
                       − JAKNE I SAKOI:
                       − PANTALONE, PANTALONE SA PLASTRONOM I NARAMENICAMA, BRIDŽ-PANTALONE I ŠORCEVI: