Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 61 - ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6102 KAPUTI, OGRTAČI, PELERINE, VJETROVKE SA KAPULJAČOM TIPA ANORAK (UKLJUČUJUĆI SKIJAŠKE JAKNE), VJETROVKE SA ILI BEZ POSTAVE ILI ULOŠKA I SLIČNI PROIZVODI ZA ŽENE I DJEVOJČICE, PLETENI ILI KUKIČANI, OSIM PROIZVODA IZ TAR, BROJA 6104:
  6102 10 − OD VUNE ILI FINE ŽIVOTINJSKE DLAKE:
  6102 20 − OD PAMUKA:
  6102 30 − OD VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH VLAKANA:
  6102 90 − OD OSTALIH TEKSTILNIH MATERIJALA: