Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 61 - ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, PLETENI ILI KUKIČANI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6101 KAPUTI, OGRTAČI, PELERINE, VJETROVKE SA KAPULJAČOM TIPA ANORAK (UKLJUČUJUĆI SKIJAŠKE JAKNE), VJETROVKE SA ILI BEZ POSTAVE ILI ULOŠKA I SLIČNI PROIZVODI ZA MUŠKARCE I DJEČAKE, PLETENI ILI KUKIČANI, OSIM PROIZVODA IZ TAR, BROJA 6103:
  6101 20 − OD PAMUKA:
  6101 30 − OD VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH VLAKANA:
  6101 90 − OD OSTALIH TEKSTILNIH MATERIJALA: