Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 60 - PLETENI ILI KUKIČANI MATERIJALI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  6001 SOMOT, PLIŠ, UKLJUČUJUĆI MATERIJALE SA VISOKIM FLOROM I BUKLE MATERIJALE, PLETENI ILI KUKIČANI:
  6002 OSTALI PLETENI ILI KUKIČANI MATERIJALI ŠIRINE DO 30 CM, SA SADRŽAJEM 5% ILI VIŠE PO MASI ELASTOMERNOG PREDIVA ILI NITI OD KAUČUKA ILI GUME, OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 6001:
  6003 PLETENI ILI KUKIČANI MATERIJALI ŠIRINE DO 30 CM, OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 6001 ILI 6002:
  6004 PLETENI ILI KUKIČANI MATERIJALI ŠIRINE VEĆE OD 30 CM, SA SADRŽAJEM 5% ILI VIŠE PO MASI ELASTOMERNOG PREDIVA ILI NITI OD KAUČUKA ILI GUME, OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 6001:
  6005 MATERIJALI PLETENI PO OSNOVI (UKLJUČUJUĆI I ONE DOBIJENE NA 'GALLOON' PLETAĆIM MAŠINAMA), OSIM ONIH IZ TAR, BROJEVA 6001 DO 6004:
  6006 OSTALI PLETENI ILI KUKIČANI MATERIJALI: