Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 58 - SPECIJALNE TKANINE; TAFTOVANI TEKSTILNI PROIZVODI; ČIPKE; TAPISERIJE; POZAMANTERIJA; VEZ
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5806 UZANE TKANINE, OSIM PROIZVODA IZ TAR, BROJA 5807; UZANI MATERIJALI KOJI SE SASTOJE SAMO OD OSNOVE ČIJE SU NITI MEĐUSOBNO SLIJEPLJENE (BOLDUK):
  5806 10 00 00 − UZANE TKANINE SA FLOROM (UKLJUČUJUĆI FROTIR-TKANINE ZA UBRUSE I SLIČNE ZAMKASTE FROTIR-TKANINE) I ŽANILA-TKANINE
  5806 20 00 00 − OSTALE UZANE TKANINE, SA SADRŽAJEM 5% PO MASI ILI VIŠE ELASTOMERNOG PREDIVA ILI NITI OD GUME
                       − OSTALE UZANE TKANINE:
  5806 40 00 00 − UZANI MATERIJALI KOJI SE SASTOJE SAMO OD OSNOVE ČIJE SU NITI MEĐUSOBNO SLIJEPLJENE (BOLDUK)