Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 58 - SPECIJALNE TKANINE; TAFTOVANI TEKSTILNI PROIZVODI; ČIPKE; TAPISERIJE; POZAMANTERIJA; VEZ
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5804 TIL I OSTALI MREŽASTI MATERIJALI, OSIM TKANIH, PLETENIH ILI KUKIČANIH; ČIPKE U METRAŽI, TRAKAMA ILI MOTIVIMA, OSIM MATERIJALA IZ TAR,BROJA 6002 DO 6006:
  5804 10 − TIL I DRUGI MREŽASTI MATERIJALI:
                       − ČIPKA MAŠINSKI RAĐENA:
  5804 30 00 00 − ČIPKA RUČNO RAĐENA