Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 58 - SPECIJALNE TKANINE; TAFTOVANI TEKSTILNI PROIZVODI; ČIPKE; TAPISERIJE; POZAMANTERIJA; VEZ
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5801 TKANINE SA FLOROM I TKANINE OD ŽANILA PREDIVA, OSIM TKANINA IZ TAR, BROJA 5802 I 5806:
  5801 10 00 00 − OD VUNE ILI FINE ŽIVOTINJSKE DLAKE
                       − OD PAMUKA:
                       − OD VJEŠTAČKIH ILI SINTETIČKIH VLAKANA:
  5801 90 − OD OSTALIH TEKSTILNIH MATERIJALA: