Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 56 - VATA, FILC I NETKANI MATERIJAL; SPECIJALNA PREDIVA; KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI I PROIZVODI OD NJIH
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5606 00 OBAVIJENO PREDIVO, OBAVIJENE TRAKE I SLIČNI OBLICI IZ TAR, BROJA 5404 ILI 5405 (OSIM OBAVIJENIH PROIZVODA IZ TAR, BROJA 5605 I OBAVIJENOG PREDIVA OD KONJSKE DLAKE IZ GRIVE I REPA); ŽANILA PREDIVO (UKLJUČUJUĆI FLOKOVANO ŽANILA PREDIVO); EFEKTNO ZAMKASTO PREDIVO:
  5606 00 10 00 − EFEKTNO ZAMKASTO PREDIVO
                       − OSTALO: