Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 56 - VATA, FILC I NETKANI MATERIJAL; SPECIJALNA PREDIVA; KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI I PROIZVODI OD NJIH
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5601 VATA OD TEKSTILNIH MATERIJALA I PROIZVODI OD VATE; TEKSTILNA VLAKNA DUŽINE DO 5 MM (FLOK); PRAH I NOPE OD TEKSTILNOG MATERIJALA:
  5602 FILC, UKLJUČUJUĆI IMPREGNISAN, PREVUČEN ILI LAMINIRAN:
  5603 NETKANI TEKSTIL, UKLJUČUJUĆI IMPREGNISAN, PREVUČEN, PREKRIVEN ILI LAMINIRAN:
  5604 NITI I KORD OD GUME, PREKRIVENI TEKSTILNIM MATERIJALOM; TEKSTILNO PREDIVO, TRAKE I SLIČNO IZ TAR, BROJA 5404 I 5405, IMPREGNISANI, PREVUČENI, OBLOŽENI GUMOM ILI PLASTIČNOM MASOM:
  5605 00 00 00 METALIZIRANO PREDIVO, UKLJUČUJUĆI OBAVIJENO PREDIVO, KOJE SE SASTOJI OD TEKSTILNOG PREDIVA, TRAKA ILI SLIČNIH OBLIKA IZ TAR, BROJA 5404 ILI 5405, KOMBINOVANIH SA METALOM U OBLIKU NITI, TRAKA ILI PRAHA ILI PREKRIVENIH METALOM
  5606 00 OBAVIJENO PREDIVO, OBAVIJENE TRAKE I SLIČNI OBLICI IZ TAR, BROJA 5404 ILI 5405 (OSIM OBAVIJENIH PROIZVODA IZ TAR, BROJA 5605 I OBAVIJENOG PREDIVA OD KONJSKE DLAKE IZ GRIVE I REPA); ŽANILA PREDIVO (UKLJUČUJUĆI FLOKOVANO ŽANILA PREDIVO); EFEKTNO ZAMKASTO PREDIVO:
  5607 KANAPI, UŽAD, KONOPCI I KABLOVI, UKLJUČUJUĆI PLETENE, UPLETENE, IMPREGNISANE, PREVUČENE, PREKRIVENE, OBLOŽENE GUMOM ILI PLASTIČNOM MASOM:
  5608 ČVOROVANI MREŽASTI PROIZVODI OD KANAPA, UŽADI ILI KONOPACA; GOTOVE RIBARSKE MREŽE I OSTALE GOTOVE MREŽE OD TEKSTILNOG MATERIJALA:
  5609 00 00 00 PROIZVODI OD PREDIVA, TRAKA ILI SLIČNO IZ TAR, BROJA 5404 I 5405, KANAPA, UŽADI, KONOPACA ILI KABLOVA, NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU