Carinska tarifa

  ODJELJAK XI - TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  GLAVA 50 - SVILA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  5004 00 SVILENO PREDIVO (OSIM PREDIVA OD OTPADAKA SVILE) NEPRIPREMLJENO ZA PRODAJU NA MALO:
  5004 00 10 00 − NEBIJELJENO, ISPRANO ILI BIJELJENO
  5004 00 90 00 − OSTALO