Carinska tarifa

  ODJELJAK IX - DRVO I PROIZVODI OD DRVETA, DRVENI UGALj, PLUTA I PROIZVODI OD PLUTE, PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI OD DRUGIH MATERIJALA ZA PLETENJE; KORPARSKI I PLETARSKI PROIZVODI
  GLAVA 44 - DRVO I PROIZVODI OD DRVETA; DRVENI UGALJ
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4401 OGRIJEVNO DRVO U OBLICAMA, CJEPANICAMA, GRANAMA, SNOPOVIMA ILI SLIČNIM OBLICIMA; DRVO U OBLIKU IVERJA ILI SLIČNIH ČESTICA, DRVENA PILJEVINA, OTPAD OD DRVETA, AGLOMERISANI ILI NEAGLOMERISANI U OBLICE, BRIKETE, PELETE I SLIČNE OBLIKE:
  4402 DRVENI UGALJ (UKLJUČUJUĆI DRVENI UGALJ OD LJUSKI), AGLOMERISAN ILI NEAGLOMERISAN
  4403 DRVO NEOBRAĐENO SA KOROM ILI BEZ KORE ILI BJELJIKE ILI GRUBO OBRAĐENO (UČETVORENO):
  4404 DRVO ZA OBRUČE; CIJEPANO KOLJE; ZAŠILJENO KOLJE, PROŠĆE, LETVE I STUBOVI ZA OGRADU OD DRVETA ZAŠILJENI ALI NEREZANI PO DUŽINI; DRVO GRUBO PREKRAĆENO ALI NETOKARENO, NESAVIJENO ILI DRUKČIJE OBRAĐENO, PODESNO ZA PROIZVODNJU ŠTAPOVA, KIŠOBRANA, DRŽALJA ZA ALATE ILI SLIČNE PROIZVODE; TRAKE, CJEPKE I SLIČNO OD DRVETA:
  4405 00 00 00 DRVENA VUNA; DRVNO BRAŠNO
  4406 ŽELJEZNIČKI ILI TRAMVAJSKI PRAGOVI OD DRVETA:
  4407 DRVO OBRAĐENO PO DUŽINI REZANJEM, GLODANJEM ILI SJEČENJEM ILI LJUŠTENJEM, UKLJUČUJUĆI I RENDISANO, BRUŠENO, ČEONO SPOJENO, DEBLJINE PREKO 6 MM:
  4408 LISTOVI ZA FURNIRANJE (UKLJUČUJUĆI I DOBIJENE SJEČENJEM LAMINIRANOG DRVETA) ZA ŠPERPLOČE ILI ZA SLIČNO LAMINIRANO DRVO I OSTALO DRVO, DUŽNO REZANO, SJEČENO NA NOŽU ILI LJUŠTENO, RENDISANO ILI NERENDISANO, BRUŠENO ILI NEBRUŠENO, NESPOJENO ILI ČEONO SPOJENO, DEBLJINE DO 6 MM:
  4409 DRVO (UKLJUČUJUĆI LAMELE I DAŠČICE ZA PARKET, NESASTAVLJENE) PROFILISANO (PERO I ŽLJEB, ŽLJEBLJENO, FALCOVANO ILI SLIČNO OBRAĐENO) PO DUŽINI BILO KOJE IVICE, KRAJEVA ILI LICA, UKLJUČUJUĆI I RENDISANO, BRUŠENO ILI ČEONO SPOJENO:
  4410 PLOČE IVERICE, PLOČE ZVANE 'ORIENTED STRAND BOARD' (OSB) I SLIČNE PLOČE (NA PRIMJER 'WAFER-BOARD') OD DRVETA ILI DRUGIH DRVENASTIH (LIGNINSKIH) MATERIJALA, NEAGLOMERISANIH ILI AGLOMERISANIH SMOLAMA ILI DRUGIM ORGANSKIM VEZIVNIM SREDSTVIMA:
  4411 PLOČE VLAKNATICE OD DRVETA ILI OSTALIH DRVENASTIH (LIGNINSKIH) MATERIJALA AGLOMERISANE ILI NEAGLOMERISANE SMOLAMA ILI DRUGIM ORGANSKIM VEZIVNIM SREDSTVIMA:
  4412 ŠPERPLOČE, FURNIRANE PLOČE I SLIČNI SLOJEVITI PROIZVODI OD DRVETA:
  4413 00 00 00 ZGUSNUTO (SABIJENO) DRVO U OBLIKU BLOKOVA, PLOČA, TRAKA ILI PROFILA
  4414 DRVENI OKVIRI ZA SLIKE, FOTOGRAFIJE, OGLEDALA I SLIČNE PROIZVODE:
  4415 SANDUCI, KUTIJE, GAJBE, DOBOŠI I SLIČNA AMBALAŽA ZA PAKOVANJE, OD DRVETA; DOBOŠI (KALEMOVI) ZA KABLOVE, OD DRVETA; PALETE, SANDUČASTE PALETE I DRUGE UTOVARNE TABLE, OD DRVETA; POTPORE ZA PALETE, OD DRVETA:
  4416 00 00 00 BURAD, BAČVE, KACE, ČABROVI I DRUGI BAČVARSKI PROIZVODI I NJIHOVI DJELOVI OD DRVETA, UKLJUČUJUĆI I DUGE
  4417 00 00 00 ALATI, KUĆIŠTA ZA ALATE, DRŽALJE ZA ALATE, KUĆIŠTA I DRŠKE ZA METLE I ČETKE OD DRVETA; KALUPI ZA OBUĆU OD DRVETA
  4418 GRAĐEVINSKA STOLARIJA I OSTALI PROIZVODI ZA GRAĐEVINARSTVO OD DRVETA, UKLJUČUJUĆI PLOČE SA SAĆEM, SASTAVLJENE PODNE PLOČE, REZANA I CIJEPANA ŠINDRA:
  4419 STONO I KUHINJSKO POSUĐE OD DRVETA:
  4420 MARKETERIJA I INTARZIJA OD DRVETA; KOVČEŽIĆI I KUTIJE ZA NAKIT, ZA PRIBOR ZA JELO I SLIČNI PROIZVODI OD DRVETA; STATUETE I DRUGI UKRASI OD DRVETA; PROIZVODI OD DRVETA ZA UNUTRAŠNJE OPREMANJE KOJI SE NE SVRSTAVAJU U GLAVU 94:
  4421 OSTALI PROIZVODI OD DRVETA: