Carinska tarifa

  ODJELJAK VIII - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  GLAVA 43 - PRIRODNO I VJEŠTAČKO KRZNO; PROIZVODI OD KRZNA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4301 SIROVO KRZNO (UKLJUČUJUĆI GLAVE, REPOVE, ŠAPE I OSTALE KOMADE ILI ODSJEČKE PODESNE ZA KRZNARSKU UPOTREBU), OSIM SIROVIH KRUPNIH I SITNIH KOŽA KOJE SE SVRSTAVAJU U TAR, BROJ 4101, 4102 ILI 4103:
  4302 ŠTAVLJENA ILI OBRAĐENA KRZNA (UKLJUČUJUĆI GLAVE, REPOVE, ŠAPE I DRUGE KOMADE ILI ODSJEČKE), NESASTAVLJENA ILI SASTAVLJENA (SA DODAVANJEM ILI BEZ DODAVANJA DRUGIH MATERIJALA), OSIM ONIH KOJI SE SVRSTAVAJU U TAR, BROJ 4303:
  4303 ODJEĆA, PRIBOR ZA ODJEĆU I OSTALI PROIZVODI OD KRZNA:
  4304 00 00 00 VJEŠTAČKO KRZNO I PROIZVODI OD VJEŠTAČKOG KRZNA