Carinska tarifa

  ODJELJAK VIII - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  GLAVA 42 - PROIZVODI OD KOŽE, SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI I PROIZVODI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4201 00 00 00 SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI ZA BILO KOJE ŽIVOTINJE (UKLJUČUJUĆI ŠTRANGE ZA AMOVE, POVODCE, KOLENICE, KORPE ZA NJUŠKE, PODMETAČE I JASTUKE ZA SEDLA, TORBE-BISAGE, KAPUTE ZA PSE I SLIČNO), OD BILO KOG MATERIJALA
  4202 KOVČEZI, KOFERI, NESESERI, ATAŠE-KOFERI, AKTN-TAŠNE, ŠKOLSKE TORBE, FUTROLE ZA DVOGLEDE, FUTROLE ZA NAOČARE, FUTROLE ZA KAMERE, FUTROLE ZA MUZIČKE INSTRUMENTE, FUTROLE ZA PUŠKE, FUTROLE ZA PIŠTOLJE I SLIČNI KONTEJNERI; PUTNE TORBE, TERMOIZOLOVANE TORBE ZA HRANU ILI PIĆE, TOALETNE TORBE, RUKSACI, TAŠNE, TORBE ZA KUPOVINU, NOVČANICI ZA PAPIRNI NOVAC, NOVČANICI ZA METALNI NOVAC, TAŠNE ZA MAPE, TABAKERE, KESE ZA DUVAN, TORBE ZA ALAT, SPORTSKE TORBE, FUTROLE ZA BOCE, KUTIJE ZA NAKIT, KUTIJE ZA PUDER, KUTIJE ZA PRIBOR ZA JELO I SLIČNI KONTEJNERI, OD KOŽE ILI VJEŠTAČKE KOŽE, OD FOLIJE OD PLASTIČNIH MASA, OD TEKSTILNIH MATERIJALA, VULKANFIBERA ILI OD KARTONA ILI POTPUNO ILI PRETEŽNO PRESVUČENI SA TIM MATERIJALIMA ILI HARTIJOM:
  4203 ODJEĆA I PRIBOR ZA ODJEĆU, OD KOŽE ILI VJEŠTAČKE KOŽE:
  4205 00 OSTALI PROIZVODI OD KOŽE ILI OD VJEŠTAČKE KOŽE
  4206 00 00 PROIZVODI IZRAĐENI OD CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA) CRIJEVNIH POTKOŽICA, BEŠIKE ILI OD TETIVA: