Carinska tarifa

  ODJELJAK VIII - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  GLAVA 41 - SIROVA SITNA I KRUPNA KOŽA, SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4106 ŠTAVLJENE ILI «CRUST» KRUPNE I SITNE KOŽE OD OSTALIH ŽIVOTINJA, BEZ VUNE ILI DLAKE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE, ALI DALJE NEOBRAĐIVANE:
                       − OD KOZA ILI JARIĆA:
                       − OD SVINJA:
  4106 40 − OD REPTILIJA:
                       − OSTALE: