Carinska tarifa

  ODJELJAK VIII - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  GLAVA 41 - SIROVA SITNA I KRUPNA KOŽA, SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4104 ŠTAVLJENE KRUPNE ILI SITNE, ILI «CRUST» GOVEĐE KOŽE (UKLJUČUJUĆI BIVOLJE) ILI KOŽE KOPITARA, BEZ DLAKE, CIJEPANE ILI NE CIJEPANE, ALI DALJE NEOBRAĐIVANE:
                       − U MOKROM STANJU (UKLJUČUJUĆI NEDOVRŠENE 'WET-BLUE'):
                       − U SUVOM STANJU (CRUST):