Carinska tarifa

  ODJELJAK VIII - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  GLAVA 41 - SIROVA SITNA I KRUPNA KOŽA, SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4102 SIROVE OVČIJE ILI JAGNJEĆE KOŽE (SVJEŽE ILI USOLJENE, SUŠENE, LUŽENE, PIKLOVANE ILI DRUGAČIJE KONZERVISANE, ALI NEŠTAVLJENE, PERGAMENTNO NEOBRAĐENE NITI DALJE OBRAĐIVANE), SA VUNOM ILI BEZ VUNE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE, OSIM ISKLJUČENIH NAPOMENOM 1, POD (C) UZ OVU GLAVU:
  4102 10 − SA VUNOM:
                       − BEZ VUNE: