Carinska tarifa

  ODJELJAK VIII - SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  GLAVA 41 - SIROVA SITNA I KRUPNA KOŽA, SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4101 SIROVE KRUPNE I SITNE GOVEĐE KOŽE (UKLJUČUJUĆI BIVOLJE) ILI KOŽE KOPITARA (SVJEŽE ILI USOLJENE, SUŠENE, LUŽENE, PIKLOVANE ILI DRUGAČIJE KONZERVISANE, ALI NEUŠTAVLJENE, NITI PERGAMENTNO OBRAĐENE, NITI DALJE OBRAĐIVANE), SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE:
  4102 SIROVE OVČIJE ILI JAGNJEĆE KOŽE (SVJEŽE ILI USOLJENE, SUŠENE, LUŽENE, PIKLOVANE ILI DRUGAČIJE KONZERVISANE, ALI NEŠTAVLJENE, PERGAMENTNO NEOBRAĐENE NITI DALJE OBRAĐIVANE), SA VUNOM ILI BEZ VUNE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE, OSIM ISKLJUČENIH NAPOMENOM 1, POD (C) UZ OVU GLAVU:
  4103 OSTALE KRUPNE I SITNE SIROVE KOŽE (SVJEŽE ILI USOLJENE, SUŠENE, LUŽENE, PIKLOVANE ILI DRUGAČIJE KONZERVISANE, ALI NEUŠTAVLJENE, PERGAMENTNO NEOBRAĐENE, NITI DALJE OBRAĐIVANE), SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE, CIJEPANE ILI NE CIJEPANE, OSIM ISKLJUČENIH NAPOMENOM 1, POD (B) ILI (C) UZ OVU GLAVU:
  4104 ŠTAVLJENE KRUPNE ILI SITNE, ILI «CRUST» GOVEĐE KOŽE (UKLJUČUJUĆI BIVOLJE) ILI KOŽE KOPITARA, BEZ DLAKE, CIJEPANE ILI NE CIJEPANE, ALI DALJE NEOBRAĐIVANE:
  4105 OVČIJE ILI JAGNJEĆE ŠTAVLJENE SUVE (CRUST) KOŽE, BEZ VUNE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE, ALI DALJE NEOBRAĐIVANE:
  4106 ŠTAVLJENE ILI «CRUST» KRUPNE I SITNE KOŽE OD OSTALIH ŽIVOTINJA, BEZ VUNE ILI DLAKE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE, ALI DALJE NEOBRAĐIVANE:
  4107 KOŽA DALJE OBRAĐIVANA POSLE ŠTAVLJENJA ILI SUŠENJA, UKLJUČUJUĆI PERGAMENTNO OBRAĐENU KOŽU, OD GOVEDA (UKLJUČUJUĆI BIVOLJU) ILI KOPITARA, BEZ DLAKE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE, OSIM KOŽE IZ TARIFNOG BROJA 4114:
  4112 00 00 00 KOŽA, DALJE OBRAĐIVANA POSLE ŠTAVLJENJA ILI SUŠENJA, UKLJUČUJUĆI PERGAMENTNO OBRAĐENU KOŽU, OD OVACA ILI JAGNJADI, BEZ VUNE ILI DLAKE, CIJEPANA ILI NECIJEPANA, OSIM KOŽE IZ TARIFNOG BROJA 4114
  4113 KOŽE, DALJE OBRAĐIVANE POSLE ŠTAVLJENJA ILI SUŠENJA, UKLJUČUJUĆI PERGAMENTNO OBRAĐENE KOŽE OD DRUGIH ŽIVOTINJA, BEZ VUNE ILI DLAKE, CIJEPANE ILI NECIJEPANE, OSIM KOŽE IZ TARIFNOG BROJA 4114:
  4114 SEMIŠOVANE KOŽE (UKLJUČUJUĆI KOMBINACIJU SEMIŠOVANE KOŽE); LAKOVANA KOŽA I LAKOVANA LAMINIRANA KOŽA; METALIZOVANA KOŽA:
  4115 VJEŠTAČKA KOŽA NA BAZI KOŽE ILI KOŽNIH VLAKANA, U OBLIKU PLOČA LISTOVA ILI TRAKA, U ROLNAMA ILI NE; OTPACI I DRUGI OSTACI OD KOŽE ILI VJEŠTAČKE KOŽE, NEPODESNI ZA PROIZVODNJU KOŽNIH PROIZVODA; PRAH I BRAŠNO OD KOŽE: