Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 40 - KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  4001 PRIRODNI KAUČUK, BALATA, GUTA-PERKA, GVAJALA, ČIKL I SLIČNE PRIRODNE GUME, U PRIMARNIM OBLICIMA ILI U OBLIKU PLOČA, LISTOVA ILI TRAKA:
  4002 SINTETIČKI KAUČUK I FAKTIS DOBIJENI IZ ULJA, U PRIMARNIM OBLICIMA, ILI U OBLIKU PLOČA, LISTOVA ILI TRAKA; MJEŠAVINE BILO KOG PROIZVODA IZ TAR, BROJA 4001 SA BILO KOJIM PROIZVODOM IZ OVOG TAR, BROJA, U PRIMARNIM OBLICIMA ILI U OBLIKU PLOČA, LISTOVA ILI TRAKA:
  4003 00 00 00 REGENERISANA GUMA U PRIMARNIM OBLICIMA ILI U OBLIKU PLOČA, LISTOVA ILI TRAKA
  4004 00 00 00 OTPACI, STRUGOTINE I OSTACI OD GUME (OSIM TVRDE GUME), PRAH I GRANULE DOBIJENE OD TIH PROIZVODA
  4005 MJEŠAVINE KAUČUKA, NEVULKANIZOVANE, U PRIMARNIM OBLICIMA ILI U OBLIKU PLOČA, LISTOVA ILI TRAKA:
  4006 OSTALI OBLICI (NA PRIMJER, ŠIPKE, CIJEVI I PROFILI) I PROIZVODI (NA PRIMJER, DISKOVI I PRSTENOVI), OD NEVULKANIZOVANOG KAUČUKA:
  4007 00 00 00 NITI I KORD OD VULKANIZOVANOG KAUČUKA (GUME)
  4008 PLOČE, LISTOVI, TRAKE, ŠIPKE I PROFILI OD GUME, OSIM OD TVRDE GUME:
  4009 CIJEVI I CRIJEVA OD GUME, OSIM OD TVRDE GUME SA PRIBOROM ILI BEZ PRIBORA (NA PRIMJER, SPOJNICE, KOLJENA, PRIRUBNICE):
  4010 TRAKE ILI KAIŠEVI OD GUME ZA TRANSPORTNE ILI TRANSMISIONE SVRHE:
  4011 NOVE SPOLJNE PNEUMATSKE GUME:
  4012 PROTEKTIRANE ILI UPOTREBLJAVANE SPOLJNE PNEUMATSKE GUME; PUNE GUME I GUME SA VAZDUŠNIM KOMORAMA, GAZEĆI SLOJ (PROTEKTORI) I ZAŠTITNI ULOŠCI (POJASEVI), OD GUME:
  4013 UNUTRAŠNJE GUME:
  4014 HIGIJENSKI ILI FARMACEUTSKI PROIZVODI (UKLJUČUJUĆI CUCLE), OD GUME OSIM OD TVRDE GUME, SA PRIBOROM ILI BEZ PRIBORA OD TVRDE GUME:
  4015 PREDMETI ODJEĆE I PRIBOR ZA ODJEĆU (UKLJUČUJUĆI I RUKAVICE SA ILI BEZ PRSTIJU), ZA SVE VRSTE NAMJENE, OD GUME, OSIM OD TVRDE GUME:
  4016 OSTALI PROIZVODI OD GUME, OSIM OD TVRDE GUME:
  4017 00 00 00 TVRDA GUMA (NPR,:EBONIT) U SVIM OBLICIMA, UKLJUČUJUĆI OTPATKE I OSTATKE; PROIZVODI OD TVRDE GUME (DN11)