Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3923 PROIZVODI ZA TRANSPORT I PAKOVANJE ROBE, OD PLASTIČNIH MASA; ZAPUŠAČI, POKLOPCI, ZAKLOPCI I OSTALI ZATVARAČI, OD PLASTIČNIH MASA:
  3923 10 − KUTIJE, SANDUCI, GAJBE I SLIČNI PROIZVODI:
                       − VREĆE I KESE (UKLJUČUJUĆI KUPASTE):
  3923 30 − BALONI, BOCE, BOČICE I SLIČNI PROIZVODI:
  3923 40 − KALEMOVI, KOPSOVI, CJEVČICE I SLIČNE PODLOGE:
  3923 50 − ZAPUŠAČII, POKLOPCI, ZAKLOPCI I OSTALI ZATVARAČI:
  3923 90 00 − OSTALO