Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3922 KADE, TUŠ-KADE, SUDOPERI, LAVABOI, BIDEI, KLOZETSKE ŠOLJE, SJEDIŠTA I POKLOPCI, VODOKOTLIĆI I SLIČNI SANITARNI PROIZVODI, OD PLASTIČNIH MASA:
  3922 10 00 00 − KADE, TUŠ-KADE, SUDOPERI I LAVABOI
  3922 20 00 00 − KLOZETSKA SJEDIŠTA I POKLOPCI
  3922 90 00 00 − OSTALO