Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3919 SAMOLJEPLJIVE PLOČE, LISTOVI, FILMOVI, FOLIJE, TRAKE I OSTALI SLIČNI OBLICI OD PLASTIČNIH MASA, UKLJUČUJUĆI I ONE U ROLNAMA:
  3919 10 − U ROLNAMA ŠIRINE NE VEĆE OD 20 CM:
  3919 90 − OSTALO: