Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3913 PRIRODNI POLIMERI (NA PRIMJER, ALGINSKA KISJELINA) I MODIFIKOVANI PRIRODNI POLIMERI (NA PRIMJER, OČVRSNUTE BJELANČEVINE, HEMIJSKI DERIVATI PRIRODNOG KAUČUKA), NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3913 10 00 00 − ALGINSKA KISJELINA, NJENE SOLI I ESTRI
  3913 90 00 00 − OSTALO (VT11)