Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3912 CELULOZA I NJENI HEMIJSKI DERIVATI NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI, U PRIMARNIM OBLICIMA:
                       − CELULOZNI ACETATI:
  3912 20 − NITRATI CELULOZE (UKLJUČUJUĆI KOLODIONE):
                       − CELULOZNI ETRI:
  3912 90 − OSTALO: