Carinska tarifa

  ODJELJAK VII - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  GLAVA 39 - PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
                       I. PRIMARNI OBLICI
  3901 POLIMERI ETILENA U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3902 POLIMERI PROPILENA ILI OSTALIH OLEFINA, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3903 POLIMERI STIROLA, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3904 POLIMERI VINILHLORIDA ILI OSTALIH HALOGENOVANIH OLEFINA, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3905 POLIMERI VINILACETATA ILI DRUGIH VINIL ESTARA, U PRIMARNIM OBLICIMA; OSTALI POLIMERI VINILA, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3906 AKRILNI POLIMERI U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3907 POLIACETALI, OSTALI POLIETRI I EPOKSIDNE SMOLE, U PRIMARNIM OBLICIMA; POLIKARBONATI, ALKIDNE SMOLE, POLIALILESTRI I OSTALI POLIESTRI, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3908 POLIAMIDI U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3909 AMINO SMOLE, FENOLNE SMOLE I POLIURETANI, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3910 00 00 00 SILIKONI U PRIMARNIM OBLICIMA (DN11)
  3911 SMOLE OD NAFTE, KUMARON - INDEN SMOLE, POLITERPENI, POLISULFIDI, POLISULFONI I OSTALI PROIZVODI NAVEDENI U NAPOMENI 3, UZ OVU GLAVU, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3912 CELULOZA I NJENI HEMIJSKI DERIVATI NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3913 PRIRODNI POLIMERI (NA PRIMJER, ALGINSKA KISJELINA) I MODIFIKOVANI PRIRODNI POLIMERI (NA PRIMJER, OČVRSNUTE BJELANČEVINE, HEMIJSKI DERIVATI PRIRODNOG KAUČUKA), NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI, U PRIMARNIM OBLICIMA:
  3914 00 00 00 IZMJENJIVAČI JONA NA BAZI POLIMERA IZ TAR, BROJEVA 3901 DO 3913, U PRIMARNIM OBLICIMA (DN11)
                       II, OTPACI, STRUGOTINE I OSTACI; POLUPROIZVODI; PROIZVODI
  3915 OTPACI, STRUGOTINE I OSTACI OD PLASTIČNIH MASA:
  3916 MONOFILAMENTI NAJVEĆE DIMENZIJE POPREČNOG PRESJEKA PREKO 1 MM, ŠIPKE, ŠTAPOVI I PROFILNI OBLICI OD PLASTIČNIH MASA, POVRŠINSKI OBRAĐENI ILI NEOBRAĐENI ALI DRUKČIJE NEOBRAĐIVANI:
  3917 CIJEVI, CRIJEVA I PRIBOR ZA NJIH (NPR,: SPOJNICE, KOLJENA, PRIRUBNICE) OD PLASTIČNIH MASA:
  3918 POKRIVAČI PODOVA OD PLASTIČNIH MASA, SAMOLJEPLJIVI ILI NESAMOLJEPLJIVI, U ROLNAMA ILI U OBLIKU PLOČA; TAPETI ZA ZIDOVE ILI TAVANICE OD PLASTIČNIH MASA, DEFINISANI U NAPOMENI 9, UZ OVU GLAVU:
  3919 SAMOLJEPLJIVE PLOČE, LISTOVI, FILMOVI, FOLIJE, TRAKE I OSTALI SLIČNI OBLICI OD PLASTIČNIH MASA, UKLJUČUJUĆI I ONE U ROLNAMA:
  3920 OSTALE PLOČE, LISTOVI, FILMOVI, FOLIJE I TRAKE OD PLASTIČNIH MASA, KOJE NIJESU ĆELIJASTE STRUKTURE, NEOJAČANI, NELAMINIRANI, BEZ PODLOGE ILI KOJI NIJESU KOMBINOVANI SA DRUGIM MATERIJALIMA:
  3921 OSTALE PLOČE, LISTOVI, FILMOVI, FOLIJE I TRAKE, OD PLASTIČNIH MASA:
  3922 KADE, TUŠ-KADE, SUDOPERI, LAVABOI, BIDEI, KLOZETSKE ŠOLJE, SJEDIŠTA I POKLOPCI, VODOKOTLIĆI I SLIČNI SANITARNI PROIZVODI, OD PLASTIČNIH MASA:
  3923 PROIZVODI ZA TRANSPORT I PAKOVANJE ROBE, OD PLASTIČNIH MASA; ZAPUŠAČI, POKLOPCI, ZAKLOPCI I OSTALI ZATVARAČI, OD PLASTIČNIH MASA:
  3924 STONO POSUĐE, KUHINJSKO POSUĐE, OSTALI PROIZVODI ZA DOMAĆINSTVO I HIGIJENSKI ILI TOALETNI PROIZVODI, OD PLASTIČNIH MASA:
  3925 GRAĐEVINSKI PROIZVODI ZA UGRAĐIVANJE, OD PLASTIČNIH MASA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
  3926 OSTALI PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA I PROIZVODI OD OSTALIH MATERIJALA IZ TAR, BROJEVA 3901 DO 3914: